BAŞÇİFTLİK KAYMAKAMLIĞI

 

 

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

AİLEMLE DEĞERLİ YARINLAR PROJESİ

PROJENİN ADI:Ailemle Değerli Yarınlar

PROJENİN KAPSAMI:Başçiftlik İlçesindeki tüm ilkokullar, ortaokullar ve Liseler.

 

PROJENİN HEDEF KİTLESİ:Başçiftlik İlçesindeki tüm ilkokullar, ortaokullar ve lise öğrencileri, öğretmenler, idareciler, veliler.

PROJENİN SÜRESİ

Ocak 2016- Mayıs 2016

PROJENİN AMAÇLARI:

Çocuklarımızın, sağlıklı kişiliğin temel taşlarını oluşturan toplumsal ve evrensel değerleri kazanmalarını ve kişiliklerinin her yönüyle gelişmesini sağlamak, toplumsal ve evrensel değerlerle donanmış ve bu değerlerle yaşamayı yaşam biçimi haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmek, daha fazla temel insani özellikler kazanmasına katkıda bulunmak, değerlere karşı duyarlılık oluşturmak ve değerleri davranışa dönüştürme konusunda onlara yardımcı olmak ve velileri değerlerle ilgili bilinçlendirmektir.

Ayrıca ilkokul, ortaokul ve lisede, değerler eğitimi kapsamında uygulanmakta olan etkinlikleri ön plana çıkararak, toplumsal değerler ve değerler eğitimi konusunda farkındalık oluşturma yoluyla, öğrencilerin yeteneklerini tanıması, kendini keşfetmesi ve değerler konusundaki kazanımlarını hayatlarında doğru ve faydalı bir şekilde kullanmasını sağlamaktır.

Velilerimizin öğrencileriyle olan ilişkilerini güçlendirmek, velinin çocuğuna uygun tutum ve davranış sergilemesini sağlamak, çocuğunun gelişimine olumlu yönde katkı sağlamak amaçlanmıştır.

PROJENİN HEDEFLERİ:

- Öğrencilerimizde ve velilerimizde daha fazla temel insanî değer ve erdemlerin kazandırılması, değerlere karşı duyarlılık oluşturulması ve onların davranışa dönüştürülmesi,

- Toplum tarafından kabul gören değerlerin uygun okul ortamı oluşturularak geliştirilmesi ve pekiştirilmesi.

- Öğrencilerin sorumluluk duygularının geliştirilmesi.

- Akademik bilgi ve gerçek hayatta rehberlik edecek ahlaki değerlerle donatılmış öğrencilerin yetiştirilmesi.

- 'Ahlak Temelli Disiplin' kavramının yerleştirilmesi.

- Değerler Eğitimi konusunda uygulanmış olan iyi örneklerin yaygınlaştırılması

- Öğrencilerde ahlaki bir topluluk bilincinin oluşturulması.

- Velilere olumlu çocuk yetiştirmede sorumluluk bilinci aşılamak

PROJE YÜRÜTME VE DEĞERLENDİRME KURULLARI:

Proje Başçiftlik ilçesindeki tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, öğrenci velileri, öğretmenler ve okul yöneticilerinin katılımıyla yürütülecektir.

İlçe Proje Yürütme Kurulu

- İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü

- Okul Yöneticileri

- Rehber Öğretmenler

- İlçe Öğrenci Meclis Başkanı

 

İlçe Proje Yürütme Kurulunun Görev ve Sorumlulukları:

 • İlçe genelinde yürütülen, Ailemle Değerli Yarınlar Proje çalışmalarını ilçesinde takip ve koordine eder. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce gönderilen her türlü yazı, talimat, materyal ve dokümanın İlçe genelinde bulunan ilgili tüm okul ve kurumlara ulaşmasını sağlar.
 • Ailemle Değerli Yarınlar Proje çalışmaları için okulların ihtiyaç duyduğu gerekli malzeme, materyal ve diğer kaynakları temin eder.
 • Ailemle Değerli Yarınlar Projesi ile ilgili öğrenci, sınıf, okul ve ilçe bazında yürütülen çalışmaları izler, rehberlik eder. Olumlu ve uygulamaya değer görülen etkinliklerin ilçe genelinde yaygınlaştırılmasını sağlar.
 • Gerektiğinde olumsuz durumlara karşı tedbir alır.
 • İlçe genelinde, Ailemle Değerli Yarınlar Projesi adı altında, okul içinde ya da okul dışında, yanlış anlaşılmalara meydan verebilecek mahiyette, kamuoyu nezdinde yanlış anlaşılabilecek, güven sarsıcı uygulama ve etkinliklere yer verilmesine meydan vermez.

Okul Proje Yürütme Kurulu

Okul düzeyinde, Okul Müdürü, Müdür Yardımcısı, Rehber Öğretmen, sorumlu öğretmen ve okul öğrenci temsilcisinden oluşacak bir proje ekibi kurulacaktır.

Okul Proje Yürütme Kurulunun Görev ve Sorumlulukları;

 • Proje kapsamında okulda Ailemle Değerli Yarınlar Proje faaliyetlerinin yürütülmesini sağlar.
 • Okul çevre şartları, öğrenci ve veli profili de göz önüne alınarak, uygulanacak değerleri seçer ve 'Ailemle Değerli Yarınlar Projesi Okul Yıllık Çalışma Planı' nı hazırlar, tüm öğretmenlere dağıtır.
  • Hazırlanan Yıllık Çalışma Planındaki etkinlikler doğrultusunda görev dağılımını yapar.
 • Okul Komisyonu, birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla tüm öğretmenleri faaliyetlere dâhil eder.
 • Ailemle Değerli Yarınlar Projesi adı altında, okul içinde ya da okul dışında, yanlış anlaşılmalara meydan verebilecek mahiyette, kamuoyu nezdinde yanlış anlaşılabilecek, güven sarsıcı uygulama ve etkinliklere yer verilmesine meydan vermez.
 • İhtiyaç doğrultusunda Proje seyrini izlemek, uygulamada karşılaşılan sorunları saptayıp çözümlemek için, toplantı düzenleyerek çalışmaları değerlendirir, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.
 • Okul Komisyonu, aynı zamanda okul içinde, Ailemle Değerli Yarınlar Projesi kapsamında uygulanan etkinliklerde moral ve motivasyon kazandırmak için ödüllendirme yapabilir.

Proje Koordinatörleri:

Rehber Öğretmen İsmail YÜCE

OKUL DÜZEYİNDEKİ YAPILMASI GEREKEN FAALİYETLER:

1.Belirlenen Değerlerin Ay İçerisinde Tüm Yönleriyle İşlenmesi:

Bu kapsamda okullarımızda ilgili aylara ait değer öne çıkartılarak, yoğun etkinlikler yapılacaktır.

 

Ocak Ayı: Doğruluk, Dürüstlük, Alçak gönüllülük

Şubat-Mart Ayı: Çalışkanlık, Fedakârlık

Nisan Ayı: Yardımseverlik, Sorumluluk

Mayıs Ayı: Sevgi, Saygı, Hoşgörü

2. Her Sınıfa Bir Değer Uygulaması:

Her sınıfın bir değere ilişkin okul içinde çalışmaların yapılmasından ve uygulanmasından sorumlu olması ve o değerle ilgili tüm çalışmaların o sınıftaki öğrenciler tarafından organize edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca o değerle ilgili pano süslemeleri ve yarışmaların yapılması gibi çalışmaların okul içinde yürütülmesinde aktif rol oynayacaktır.

3.Okulun Belirlenen Değerlerle İlgili Süslenmesi:

Okulun ilgili ayların değerlerine ilişkin dikkatleri konu üzerinde yoğunlaştıracak görsel malzemelerle (Pano Çalışması, afişler, şiirler, sloganlar, resimler, fotoğraflar, broşürler, basılı materyaller vb.) donatılması sağlanacak.(Görevliler: İlgili değerle sorumlu sınıf öğrencileri ve sınıf öğretmeni, panoların süslenmesinden sorumlu olacak. Okulun tüm öğrencileri ve öğretmenleri pano süslenmesinde aktif rol oynayacak.)

4. Değerlerle İlgili Okul Bünyesinde Yarışmalar Düzenlenmesi:

Slogan Yarışması: İlgili değerlerle ilgili okul içinde yapılan slogan yarışmasında ilk 3 dereceye giren öğrencilerin sloganlarının değerler koridorunda sergilenmesi sağlanacak. Değerler koridorunda bulunan LCD TV de yayınlanması sağlanacak.(ilkokul, ortaokul, lise)

Şiir Yarışması: İlgili değerlerle ilgili okul içinde yapılan şiir yarışmasında ilk 3 dereceye giren öğrencilerin şiirlerinin değerler koridorunda sergilenmesi sağlanacak. Değerler koridorunda bulunan LCD TV de yayınlanması sağlanacak. (ortaokul, lise)

Resim Yarışması: İlgili değerlerle ilgili okul içinde yapılan resim yarışmasında ilk 3 dereceye giren öğrencilerin resimlerinin değerler koridorunda sergilenmesi sağlanacak. Değerler koridorunda bulunan LCD TV de yayınlanması sağlanacak. (ilkokul, ortaokul, lise)

Kompozisyon Yarışması: İlgili değerlerle ilgili okul içinde yapılan kompozisyon yarışmasında ilk 3 dereceye giren öğrencilerin kompozisyonlarının değerler koridorunda sergilenmesi sağlanacak. Değerler koridorunda bulunan LCD TV de yayınlanması sağlanacak. (ortaokul, lise)

v Yarışmalarda ilgili değerle olumlu çalışmalar yapan ve dereceye giren öğrenciler okul yönetimi tarafından bayrak törenlerinde sosyal ödülle (alkış, teşekkür, övgü vb.) ödüllendirilecek.

5.Sınıf İçi Etkinlikler:

-Her sınıf rehber öğretmeni öğrencileri ile beraber kendi sınıflarına değerler panosu oluşturacak ve panonun süslenmesini sağlayacak.

-Tüm öğretmenler değerlerle ilgili sınıflarda çalışmalar yapacak(etkinlikler yapma, hikaye anlatma, masal okuma, drama, tiyatro, video hazırlama, video-film izletme, değerlerle ilgili tartışma, soru cevap, ilgili değerle alakalı araştırma ödevi, örnek kişilikleri tanıtmak ve bu kişilerden yaşanmış hikâyeler paylaşmak vb.)

-Sınıf rehber öğretmenleri tarafından sınıflarına değerlerle ilgili sunum yapması sağlanacak.

-Sınıf içi etkinliklerde ilgili değerlerin öne çıkarılması sağlanacak.

-Bu çalışmalar esnasında ayın değerini en iyi şekilde temsil eden öğrenciler, etkinliklerde başarı gösteren öğrenciler sınıf rehber öğretmenleri tarafından 'Ayın Değerli Öğrencisi' olarak belirlenecek. 'Ayın Değerli Öğrencisi' her sınıfın kendi sınıf panosunda sergilenecek. Bu öğrencilerin velilerine sınıf rehber öğretmenleri tarafından 'Veli Gurur Mektubu' gönderilecek.

6. Ailelere Yönelik Etkinlikler:

Projede üzerinde en fazla durulması gereken boyutlardan birisi de veli işbirliğinin sağlanmasıdır. Ailelere değerler konusunda farkındalık kazandırılması, en az çocuklar kadar önemlidir. Bu kapsamda şu çalışmalar yürütülecektir:

-Her değerle ilgili olarak velilere yönelik bir bilgilendirme mektubu hazırlanarak gönderilecek. Velilerin ilgili değerle alakalı bilinçlendirilmesi sağlanacak.

-Ayda bir ilgili değerle alakalı veya ebeveyn ve çocuk ilişkilerine olumlu yönde katkı sağlayacak öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin katılımıyla film izlenmesi sağlanacak.

-Okullarda veli toplantıları-veli günleri yapılacak.(çaylı, pastalı vb.) Velilere ilgili değerler hakkında bilinçlendirmek amacıyla çeşitli çalışmalar (video izletme, bilgi verme, sunum yapma vb.) yapılacak. Çocuklarının gelişimine olumlu yönde katkı sağlayacak tutum ve davranışlar hakkında veliler bilgilendirilecek.

-Veli toplantılarında, velilere projeyle ilgili bilgi verilecek, velilerin projeye duyarlı olması sağlanacak.

-Aile ziyaretleri yapılarak öğrenci-veli-okul etkileşiminin güçlendirilmesi sağlanacak ve yapılan bu çalışmalarda çocuğa uygun çalışma ortamı hazırlama, aile içi olumlu disiplin oluşturma, çocuğa uygun yaklaşım yöntemleri vb. konularda veliler bilinçlendirilmeye çalışılacak.

-Öğrenci veli ilişkisini güçlendirmek, velinin çocuğuna uygun tutum ve davranış sergilemesini sağlamak, çocuğunun gelişimine olumlu yönde katkı sağlamak amacıyla velilere broşürler gönderilecek.

-Öğretmen velilerle sürekli iletişim halinde olacak.

7.İlçe Genelinde Yapılacak Çalışmalar:

Yukarıda belirtilen çalışmaların hepsi ilçe genelindeki tüm okullarda uygulanacak. Ayrıca her okul belirlenen bir değeri ilçe genelinde diğer okullara sunacak. Bu doğrultuda:

Ocak Ayı: Doğruluk, Dürüstlük, Alçak gönüllülük- Karacaören İlkokulu ve Ortaokulu

Şubat-Mart Ayı: Çalışkanlık, Fedakârlık-Başçiftlik Ş.M.K. Ç.P.A. Lisesi

Nisan Ayı: Yardımseverlik, Sorumluluk-Hatipli Şehit Birol Şimşek İlkokulu ve Ortaokulu

Mayıs Ayı: Sevgi, Saygı, Hoşgörü-Başçiftlik İlkokulu ve Ortaokulu,

Okullarda yukarıda belirtilen tarihlerde ilgili değerle alakalı ilçe geneline yönelik çalışmalar yapılacak.

BAŞÇİFTLİK İLÇE PROJE YÜRÜTME KURULU 

Başçiftlik Şehit Murat KILINÇ Lisesi

İlçe Kaymakamımız Mehmet ÖZCAN ve Belediye Başkanı Murat TUNÇEL'in katılımıyla İlçemizde yapılmaya başlayan Ailemle Değerli Yarınlar projesi kapsamında Karacaören İlkokul ve Ortaokul öğrencileri Doğruluk Dürüstlük ve Alçak Gönüllük değerlerimizle ilgili hazırlamış olduğu gösterileri ilk olarak Başçiftlik Şehit Murat Kılıç Lisesi konferans salanunda ve Hatipli Şehit Birol Şimşek İlköğretim okulunda yapıldı. Gösteriye diğer okullarda bulunan öğrencilerde katılım sağladı.


Hatipli Şehit Birol ŞİMŞEK İlk Öğretim