BAŞÇİFTLİK BELEDİYESİ


İLİ : TOKAT
İLÇESİ : BAŞÇİFTLİK
BELEDİYESİ : BAŞÇİFTLİK BELEDİYESİ

1-Belediyemizin Kuruluş Tarihi : 1968
2-Belediyemizin Nüfusu : 3.583
3-İlçemizin Toplam Nüfusu : 6.600
4-2009 Yılı Bütçe Kesin Hesabı Gelir : 897.888.07 TL
2009 Yılı Bütçe Kesin Hesabı Gider :1.159.330.40 TL
2011 Yılı Bütçesi : 2.885.000,00 TL
5- Personel Durumu :

Memur Kadrosu : Dolu : 3 Boş : 21 Toplam Memur Kadrosu : 24
İşçi Kadrosu : Dolu :14 Boş : 0 Toplam İşçi Kadrosu : 12

Geçici İşçi : 1

6-Belediye Araç Durumu :

Aracın Cinsi : Kullanım Amacı : Adedi :
Kia Jeep Hizmet Aracı 1
Fıat Minibüs Belediye Hizmetleri 1
Ford Transit Belediye Hizmetleri 1
Man Otobüs Yolcu Taşımacılığı 3
Kamyon Belediye Hizmetleri 2
Traktör Temizlik Hizmetleri 2
Ambulans Sağlık Hizmetleri 1
Kepçe İş makinası 2
İtfaiye İtfaiye Hizmetleri 2
Cenaze Yıkama Aracı Cenaze Hizmetleri 2
TOPLAM : 17

7-İmar Planı Durumu : Belediyemizin 1975 Onay tarihli ve Karacaören Mahallesinin 2000 Yılı onay Tarihli mevcut imar planı olup halen uygulamasına devam edilmektedir.

8-Alt Yapı Durumu : İlçemizin daha önceki yıllarda yapılmış kanalizasyon şebekesi mevcuttur.Belediyemizce ihtiyaca göre her yıl yeni ilaveler yapılmakta olup sadece arıtma tesisi ihtiyacı mevcuttur. Bu konuda da 2008 yılında Çevre ve Orman Bakanlığından Proje karşılığı ödenek temin edilmiş ve malzeme ihalesi yapılmıştır. Çok kısa sürede tesisin yapımına başlanacaktır.İlçemiz merkezinde 500 Tonluk Karacaören Mahallesinde de 150 Tonluk olmak üzere iki adet su deposu bulunmakta ve halkımızın ihtiyacına cevap vermektedir.

9-Belediye Yatırımları : Belediyemiz İlçe Merkezinde ve Karacaören Mahallesinde yol düzenlemeleri ve parke döşeme konusuna ağırlık vermiş olup toplam 200.000 Adet parke ve 14000 adet bordör döşemesi yapmış halen çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca İlçemiz Yaylalarına içme suyu götürülmesi çalışmaları 2010 Yılı içerisinde bitirilmiştir. Ayrıca Belediyemize ait olan bütün binaların boyaları yenilenmiş; yeniden boyattırılmıştır. İlçemize yeni bir lokanta inşaatına başlanmış olup 2010 yılı içerisinde bitirilerek hizmete açılmıştır. Yaylalarımızın yolları tamamen tamir edilmiş ayrıca bütün anayollar ve ara yollara çakıl serilmek suretiyle ulaşım rahatlaması sağlanmıştır.

10-Belediye Borçları : Belediyemizin 2009 yılı Eylül ayı itibarıyla Resmi Kurumlar ve Piyasaya yaklaşık 300.000,00 TL Prim , Vergi ve Fatura Borcu bulunmaktadır.

11-Sorunlar : İlçemizde halıcılığın tamamen sona ermesi ile beraber yöre halkımız geçim kaynağı olarak tarım ve hayvancılığa ağırlık vermiştir. Genç Nüfus iş sorunları nedeniyle göç etmekte ; İlçemiz nüfusu giderek azalmakta ve yaşlanmaktadır.Tarım alanlarında da sulama sorunları yaşandığından yapılan tarım ve alınan ürün maliyetini kurtarmamakta çiftçilerimizi bor yükü altına almaktadır.Her ne kadar Köy Hizmetleri 400 er tonluk sulama deposu yapmış olsa da bunlar tarım sulaması için kapasite ve su debisi olarak yetersiz kalmaktadır.
Bölgemizde okullaşma oranı diğer ilçelere göre az olup bölge yatılı okulu ihtiyacı olmasına rağmen yatılı bölge okulu bulunmamaktadır.İlçemiz ve köylerinde okuyan kız çocuklarımız mecburi eğitimini tamamladıktan sonra liseye devam edememekte ve İlçemizin kültürel kalkınması geri kalmaktadır.

İlçemizde mevcut İlçe hastanesi yapılmış ; laboratuarı faaliyete geçmiş fakat doktor kadrosu yetersizliğinden ve diğer donanımların eksikliğinden İlçemiz ve Köylerde yaşayanlar yeterli derecede sağlık hizmetlerinden faydalanamamaktadır.Niksar İlçemizde uzak olmasından dolayı kış şartlarında halkımızın Niksar'a gidip sağlık hizmeti almakta çok büyük zorluklar yaşamaktadır. Özellikle Anne ve Çocuk Hastalıkları önemli bir sorun teşkil etmektedir.

İlçe olmamıza rağmen bu güne kadar bir banka şubesi kurulmamış halkımız banka işlemlerinde büyük zorluklar yaşamakta ; Sadece Vakıfbank Bankamatiği bulunmakta ve vatandaşlarımızdan maaş alanlar söz konusu bankamatikten maaşlarını almakta ; diğer banka işlemleri yapılamamaktadır.Bu sorunların giderilmesi için İlçemizde en azından Ziraat Bankasının şube açmasını arzuluyoruz.

İlçemizde kış şartlarının ağır geçmesi sebebiyle ulaşım ve aydınlamada büyük sorunlar yaşanmakta. Elektrikler kesilmekte ; yollar sık sık ulaşıma kapanmakta gerek Niksar İlçesiyle gerekse köylerimizle ulaşım zorla sağlanmakta Karayolları Niksar ve İlçemiz arasındaki yolu açmakta yavaş kalmaktadır.

İlçemizin en önemli sorunlarından biride ulaşım sorunudur.İlçemiz Niksar' a 30 Km mesafede olup, önceki yıllarda stabilize yola asfalt kaplama yapılmıştır.Anacak zamanla yol güzergahının da uygun olmamasından dolayı yer yer bozulmalar olmuş ve yol yer yer kaymıştır Bu durum günübirlik tamiratlarla geçiştirilmeye çalışılmakta bu da kış mevsimlerinde tekrar çökerek sıkıntılara sebep omaktadır.İlçemiz açısından söz konusu yolun güzergahının değiştirilmesi gerekmektedir.

İlçemizde gençlerimize iş sahası açılamadığı için gençlerimiz göç etmekte İlçemiz nüfusu hem giderek azalmakta, hem de iş gücü genç nüfusumuz bitmek üzeredir. AB yatırım projelerinden faydalanılarak gençlerimize iş sahası açılabilir.

İlçe Tarım Müdürlüğü eliyle yapılacak daha az su ihtiyaçlı tarım projeleri yapılarak çiftçilerimizin daha rahat ve daha verimli tarım tapmaları sağlanabilir.Hayvan ırkı ve sağlığı konusunda İlçe Tarım müdürlüğü etkin bir çalışma içine girerek İlçemizde hayvancılık daha verimli hale getirilebilir.

Halk Eğitim Müdürlüğü çeşitli konularda eğitim ve kurslar düzenleyerek gençlerimizi eğitmeli , eğitimleri sonucunda sertifika vermeli , bu suretle İlçemizdeki iş gücü vasıfsız işgücü olmaktan kurtarılarak vasıflı işgücü haline getirilebilir. Bu şekilde gençlerimizin iş bulma gücüde artırılabilir